Рехабилитация и холистична медицина "Св. Пантелеймон"

Зонотерапия

Зонотерапия – човешкото тяло е разделено на десет зони, така че  във всяка зона се намират различните органи на тялото. Според тази  теория, има десет енергиини канала, които вървят вертикално нагоре по тялото от пръстите  на ходилата (ръката) до главата-по пет от всяка страна, по една зона за всеки пръст на крака или ръката. Всеки орган, жлеза или част на тялото, разположени  в една зона, имат свои рефлексни  точки  в съответната зона  на ходило или ръка. Нервните окончания  в стъпалата са 72000. Те са съществен източник на нервна енергия в нашето тяло. Силата на болката в дадена точка е право пропорционална  на  големината и отложената  материя под формата на кристал. Болезнената област означава че има запушване в някоя  част на тялото,което пречи на енергииния поток в някоя точка от зоната и води до увреждане  на всички структури, лежащи в същата зона.

Tagged under:

Коментари са забранени.

TwitterFacebookPinterestGoogle+